Ako je to s doplatkami za lieky?

V zdravotníctve sa pravidlá, zákony, smernice a ďalšie náležitosti neustále menia, a preto vás asi ani neprekvapí, že sa v minulom roku zmenil aj zákon vzťahujúci sa na výšku limitu spoluúčasti. Rovnako tak sa rozšírila skupina poistencov, na ktorú sa zmena legislatívy vzťahuje. V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme všetky dôležité zmeny, ku ktorým došlo.

V minulom roku nastalo hneď niekoľko veľkých zmien zo strany ministerstva zdravotníctva, ktoré sa vzťahujú nielen na lieky, ale aj na potraviny pre dietetiky a zdravotnícke pomôcky. Znížil sa limit spoluúčasti u držiteľov ZŤP na 12 euro, ale zvýšil sa u starobných dôchodcov na 30 euro a u detí do šiestich rokov na 10 euro.

Čo spadá do limitu spoluúčasti?

Zrejme vás zaujíma, čo všetko spadá do skupiny, na ktorú sa vzťahuje limit spoluúčasti. Ide o lieky, dietetické potraviny a všetky zdravotnícke pomôcky na lekársky predpis či poukaz. Znamená to teda, že limit neplatí na dané produkty, ktoré si zakúpi pacient sám v lekárni, bez toho by mal k tomu lekársky predpis či poukaz. Zároveň by ste ale mali vedieť, že ministerstvo zdravotníctva zahrnulo do kategórie len lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré sú najlacnejšie na dané ochorenie.

Ako sa doplatok za lieky vypláca?

Všetky zdravotné poisťovne majú vo svojom systéme evidované všetky údaje, ktoré sú potrebné pre určenie nároku na doplatok za lieky. Ak teda ako poistenec spĺňate stanovené podmienky, nemusíte zdravotnej poisťovni podávať žiadosť, ani odovzdávať pokladničné doklady z lekárne, lebo poisťovňa vám doplatok za lieky zašle na bankový účet či poštovou poukážkou. Dôležité teda je, aby ste mali adresu i bankový účet na poisťovni nahlásené správne. Ak ste sa teda sťahovali alebo ste menili účet v banke, zmeny nahláste na poisťovni čo najskôr.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.