Ochranná známka nielen na identifikáciu, ale aj na ochranu alebo Ako právne chrániť svoje podnikanie

V oblasti podnikania sa dnes často stretávame s pojmom ochranná známka. Čo presne si pod týmto pojmom predstavujeme a na čo je vlastne dobrý? Podrobnejšie sa tejto téme budeme venovať v dnešnom článku.

V súčasnosti zohráva ochranná známka dôležitú identifikačnú úlohu vo vzťahu k spotrebiteľovi. Je to cenný nehmotný majetok, ktorý slúži ako právny nástroj na ochranu vlastných prostriedkov investovaných do propagácie a reklamy výrobkov alebo služieb. Registrácia ochrannej známky sa vykonáva zápisom do registra, ktorý spravuje príslušný štátny orgán. Platnosť tejto registrácie je desať rokov.

Čo je ochranná známka?

Ako ochranná známka môže slúžiť akékoľvek označenie schopné grafického znázornenia, a to nielen vo forme písmen, znakov alebo obrázkov, ale môže to byť aj určité farebné zoskupenie, tvar alebo dokonca hudobné, pohybové či holografické znázornenie. Kvalita grafického návrhu je pre samotnú registráciu veľmi dôležitá. Nekvalitné návrhy sa z tohto dôvodu zvyčajne zamietajú a proces registrácie sa potom zastaví.

Registrácia ochrannej známky – cena

Náklady na registráciu ochrannej známky sa líšia. Závisí to od rozsahu územia, pre ktoré bude ochranná známka zapísaná. Existuje niekoľko možností. Môže to byť pre každú krajinu zvlášť, napríklad pre Slovenskú republiku je cena za registráciu približne 300 EUR. Ďalšou možnosťou je registrácia ochrannej známky platnej pre celé územie Európskej únie za približne 1300 EUR. Z toho vyplýva, že je dôležité vopred určiť, na ktorom trhu sa budú výrobky alebo služby ponúkať, a podľa toho zvoliť možnosť registrácie.
Zdá sa vám celý proces komplikovaný alebo nemáte dostatok času na to, aby ste zvládli všetky náležitosti spojené s týmto procesom? Môžete sa zveriť do rúk odborníkov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú a môžu vo vašom mene vybaviť všetky náležitosti súvisiace s registráciou ochrannej známky. Stačí, ak ich oslovíte.
Stručne povedané, každý, kto to s podnikaním myslí vážne, sa dnes bez ochrannej známky nezaobíde. Či už ide o začiatočníka alebo prosperujúcu firmu. Finančné prostriedky je potrebné vynakladať rozumne a každú investíciu je potrebné dobre chrániť.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.