Petr Žáček, Snapcore: Investujeme do lukrativních a perspektivních východních trhů

Mohl byste nám na úvod rozhovoru popsat strukturu investiční skupiny Snapcore a obchodní zaměření jednotlivých společností?

Společnost Snapcore jsme koupili v roce 2015 a její hlavní náplní byla v pořadí již druhá limitovaná emise korporátních dluhopisů. Postupem času se Snapcore stal díky velmi zajímavým dluhopisovým výnosům a včasným výplatám kuponu zajímavou investiční příležitostí nejen pro větší, ale také pro menší retailové investory. Aktuálně vlastní Snapcore dluhová portfolia v nákupní ceně více než 100 mil. korun a jejich nominální hodnota přesahuje částku 1,5 mld. korun. Do budoucna chceme ze společnosti Snapcore udělat centrum výnosů celého holdingu a postupně se soustředit na efektivitu a ziskovost všech našich projektů. Vlastníme podíly ve společnostech r2p Singapur, MBA Consult a díky českému fondu r2p Invest SICAV také majoritní podíly v consumer finance společnostech Viruchai dengi a Fairdip Finance. V květnu 2019 jsme zahájili zajímavý projekt financování luxusních vozidel na Kypru.

Zmínil jste také společnost MBA Consult, která je jedním ze světových lídrů v oblasti poradenství a řízení bankovních i korporátních problematických aktiv. Mohl byste nám prozradit nějaká zajímavá čísla z historie fungování této společnosti.

O fungování holdingu MBA Consult, ve kterém vlastní společnost Snapcore 30 % podíl, bychom si klidně mohli povídat celé hodiny. Pokusím se vám tedy alespoň v krátkosti nastínit některé důležité milníky a zajímavosti. Rozhodně se nejedná o žádný startup, vyhrnuté rukávy máme už 22 let. Společnost založil v České republice Luboš Žovinec a společně s Viktorem Dukučajevem z ní v relativně krátké době vytvořili impérium s miliardových obratem. Na MBA Consult mě baví hlavně skutečnost, že ačkoliv již operuje v 11 zemích světa a zaměstnává přes 3 500 lidí, nejedná se o korporát v pravém slova smyslu. Pracují zde mladí, chytří a jazykově nadaní profesionálové, a i když nás některá specifika především asijských trhů mnohdy nemile překvapí, je se stále z čeho poučit a profesně obohatit. Hodnota celosvětově spravovaných aktiv ve správě společnosti MBA Consult se dnes blíží hodnotě 4 mld. dolarů.

Ve kterých regionech působí investiční skupina Snapcore nejvíce a existují podle Vás nějaké regionální odlišnosti na těchto trzích?

Jak jsem již uvedl, i když naše aktivity jsou částečně i ve střední Evropě (vlastníme mj. několik „balíků“ pohledávek také na Slovensku), v hlavním hledáčku zůstává především Rusko, jihovýchodní Asie a Čína. Považujeme tyto trhy za velmi lukrativní a do budoucna perspektivní pro náš byznys. Benchmark, který jsme za tu dobu na těchto trzích vytvořili, nám dává unikátní možnost rozvíjet naše aktivity v dlouhodobém horizontu. Začali jsme už dlouho před tím, než naše konkurence vůbec zvažovala nějakou expanzi. Náskok na těchto trzích chceme zúročit a postupně se etablovat do role lídra tak, jak tomu je v Evropě.

Co jsou to vlastně fondy kvalifikovaných investorů a pro koho jsou investice do těchto fondů primárně určeny?

Možnost “kolektivního investování” v podobě fondu kvalifikovaných investorů – FKI je poměrně mladého ražení. Zakládání těchto fondů umožnila až změna zákona o kolektivním investování platná od roku 2006. Jde o možnost shromažďovat a následně investovat finanční prostředky do určité entity, v našem případě FKI – fondu kvalifikovaných investorů, který je určen jak pro fyzické, tak i právnické osoby, které splňují legislativní podmínky dle ZISIF (zákona o investičních společnostech a investičních fondech). Investoři, resp. budoucí akcionáři si vyberou fond se zaměřením dle svých zájmů, obchodní strategie a v neposlední řadě i dle svých finančních možností. Zakoupením investiční akcie se tak stávají akcionáři s následným podílem na zisku daného fondu. V případě našeho fondu r2p Invest SICAV je předpokládané zhodnocení akcie až 7,9 % p.a. Za tři roky si tedy investor přijde až na 23,7 % výnosu. Připravujeme i další typ investičních akcií, kde bude pravidelná čtvrtletní výplata dividendy.

Proč jste se rozhodli zřídit fond kvalifikovaných investorů r2p invest a jaké je jeho investiční portfolio?

Cítíme potřebu ukázat našim investorům, že s námi investují do prověřených, a hlavně kontrolovaných obchodních modelů. Vždyť právě v investičním nástroji, jakým náš fond bezpochyby je, jsou veškeré platební mechanismy kontrolovány a dozorovány nejen obhospodařovatelem fondu (AVANT IS), ale také depozitářem fondu (UniCredit Bank). Několikrát ročně reportujeme stav hospodaření fondu do ČNB a tvoříme roční audit se společností Euro Trend a BDO. Česká republika se v otázce kolektivního investování zatím ještě učí. Mohli jsme náš fond etablovat třeba v Lichtenštejnsku či Maltě. Ale jsme všichni českého původu, máme zde zázemí a rodiny, a i naši investoři se vesměs rekrutují z České republiky. S odstupem času mohu říct, že to bylo správné rozhodnutí. V současné době je hodnota fondového kapitálu r2p Invest SICAV v objemu 120 mil. korun a ke konci roku 2020 bude stoupat na předpokládaných 500 mil. korun vlastních zdrojů.

Jaké zhodnocení vložených finančních prostředků nabízí fond r2p invest ve srovnání s podobnými investičními produkty na trhu?

Mohu s klidným svědomím říci, že námi nabízené zhodnocení regulované entity fondu r2p Invest SICAV na úrovní až 7,9 % je na trhu ojedinělé. Navíc za nás už mluví výsledky. Pouze za období září až prosinec 2018 stoupla hodnota naší akcie (NAV) o 20,56 %. Dosahované výsledky nám umožní zvýšení očekávaného ročního zhodnocení až na úroveň přesahující 8 %. 

Petr Žáček (45) je členem představenstva a obchodním ředitelem Snapcore a.s. Na začátku své profesní kariéry v devadesátých letech 20. století se zabýval především aktivitami v oblasti exportu tuzemských silničních strojů a náhradních dílů do velkých ruských firem jako Transneft, Transgas, Rosneft nebo Lukoil. Následně ho zlákalo podnikání v gastronomii, kde setrval téměř 12 let. V roce 2001 stál za zrodem několika úspěšných startupů, např. poskytovatele interiérového vybavení HT Parket CZ. Synergie mezi vzájemně zajímavým podnikáním a investičními příležitostmi ho vedly na trhy nemovitostí a financí v České republice a Bulharsku. Na základě těchto zkušeností bylo přirozeným krokem stát se spoluzakladatelem evropské investiční společnosti Snapcore a také fondu kvalifikovaných investorů r2p Invest SICAV, kde se Petr zaměřuje především na fundraising a investorské vztahy.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.