Špecialistka Rita Ora pomáha slovenskej polícii hľadať nebezpečné chemikálie

 

Rady Policajného zboru sa rozšírili o prvého  špeciálne vycvičeného psa, jedného z mála v Európe, ktorý pôsobí priamo v polícii. Fenka plemena stredný bradáč menom Rita Ora z chovnej stanice GLORIA LEONES absolvovala výcvik zameraný na vyhľadávanie vysoko rizikových chemických látok, ktoré sú používané na výrobu otrávených návnad.

Na Slovensku sme za 11 mesiacov tohto roka zaznamenali 18 prípadov, kedy boli nebezpečnými chemickými látkami usmrtené dravce, vrátane chránených druhov a iné zvieratá. Páchatelia na otravu používajú prevažne karbofurán, ktorý je na území Európskej únie zakázaný od roku 2008 pre  mimoriadne nebezpečné účinky – aj minimálne množstvo tejto látky dokáže usmrtiť človeka.

„Zabíjanie zvierat formou otrávených návnad považujeme za jednu z najvážnejších foriem environmentálnej trestnej činnosti. Miera hrozby a následky sa netýkajú iba zveri vo voľnej prírode, ale ohrozujú aj domáce zvieratá, biodiverzitu a ľudí nevnímajúc. Našťastie sa odborné aj laické povedomie o tejto kriminalite zvyšuje. Vďaka aktívnemu nahlasovaniu takýchto prípadov zo strany občanov vieme spoločne proti tejto kriminalite bojovať,“ povedal riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality plk. Mário Kern.

Rita

Rita Ora dokáže vyhľadávať otrávené návnady, ako napríklad mäso, čo svojmu psovodovi signalizuje štekotom, keďže sa chemickej látky nemôže dotknúť. Čoskoro sa k nej pripojí druhý vycvičený kolega, nemecký ovčiak NeroPsíkov budú nasadzovať v lokalitách, v ktorých hrozí otrava dravcov, aby vystopovali otrávené návnady. Zúčastňovať sa budú aj vyhľadávania návnad v prípadoch, keď už k zabitiu dravcov došlo. V neposlednom rade budú pomáhať pri prehliadkach domov, pozemkov a iných priestorov, kde budú indície o prítomnosti chemických látok.

Rita s novinármi

Dva vynikajúce služobné psy s úplne novou špecializáciou v radoch polície sú výsledkom spolupráce polície a mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku„Sme presvedčení, že s pomocou týchto unikátnych psov sa nám podarí znížiť úroveň vtáčej kriminality na najnižšiu možnú mieru. Tento rok sa obeťami otráv stalo až 71 jedincov dravých vtákov, medzi inými aj vzácne druhy  – 2 jedince orla kráľovského a 9 orliakov morských.  Celková spoločenská hodnota  otrávených dravcov dosahuje 136 740 eur“, uviedol Jozef Chavko, predseda organizácie.


Psi boli zakúpení Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky mimovládnou organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku, ktorá implementuje medzinárodný projekt „Ochrana orla kráľovského prostredníctvom zníženia človekom zapríčinenej mortality v panónskom regióne”, financovaný prostredníctvom finančného nástroja LIFE. Aktivity v Slovenskej republike spolufinancuje aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Výcvik psov zabezpečil Odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru. Hlavným partnerom projektu je špecializované pracovisko – odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície P PZ. Obidvaja psovodi so psami sú služobne zaradení na poriečnom oddelení odboru poriadkovej polície P PZ. Súčasťou  projektu je aj odborné vzdelávanie policajtov, prokurátorov, veterinárov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, pracovníkov odborov starostlivosti o životné prostredie a pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR. Školenie je zamerané na rozširovanie vedomostí a zvyšovanie kvality vyšetrovania v tejto environmentálnej kriminality. Školenia sa doposiaľ zúčastnilo viac ako 200 účastníkov. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.